TÜRKÇE MUHASEBE / Bella Consulting Kft

Değişik sektörlerde faaliyet gösteren firmalara TÜRKÇE olarak 17 yılı aşkın bir süredir MUHASEBE HİZMETİ vermekteyiz.

 1. Muhasebe Hizmetleri
  • 1.1. Şirket açılışlarında vergi dairesine beyan ve açılış bilançosunun düzenlenmesi
   1.2. Macaristan’da geçerli vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına göre muhasebe hizmetlerinin verilmesi ve vergi beyannamelerinin hazırlanması
   1.3. Yıllık bilançoların hazırlanması ve beyan edilmesi
   1.4. Vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebe kayıtlarının incelenmesi
 2. Bordro İşlemleri
  • 2.1. Bordroların hesaplanması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi
   2.2. Sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması